branches-parkeergarages.webp

Parkeergarage ventilatie

Ventilatie eisen parkeergarage

In steden is de ruimte schaars. Parkeervoorzieningen worden daarom steeds vaker ondergronds geplaatst. Dat is een praktische en efficiënte manier om parkeerplaatsen te creëren, maar het stelt wel hoge eisen aan de veiligheid en het binnenklimaat. Wat zijn de eisen voor parkeergarage ventilatie? En hoe bent u verzekerd van een duurzaam ventilatiesysteem dat aan het Bouwbesluit voldoet? Informeer u goed, want maatwerk is een must.

Ventilatie parkeergarage Bouwbesluit

Er zijn specifieke eisen opgesteld waaraan parkeergarage ventilatie moet voldoen. In het Bouwbesluit worden onder meer de volgende criteria genoemd voor mechanische ventilatie:

  • Afzuiging garage. Het ventilatiesysteem wordt zoveel mogelijk verkeersluw gepositioneerd. Als dat onhaalbaar is, dan minimaal 5 meter boven straatniveau. Het aanvoeren en afvoeren van lucht gebeurt op verschillende plekken, zodat luchtstromen gescheiden zijn.

  • Ventilatiecapaciteit. De afgevoerde lucht moet zich verplaatsen met een snelheid van minimaal 10 meter per seconde. Er is geen maximum vastgesteld, maar met het oog op geluidsoverlast is het aan te raden om niet hoger te gaan dan 15 meter per seconde.

  • Luchtkwaliteit. De uitstoot van onder andere benzeen mag de wettelijke normen niet overtreffen (Wet milieubeheer). Ook zijn er regels voor het monitoren van koolmonoxide (CO), stikstofdoxide (NO2) en LPG. Grenswaarden moeten zorgvuldig bewaakt worden, zeker in een parkeergarage.

NEN 2443 norm

Speciaal voor parkeervoorzieningen is de NEN 2443-norm ontwikkeld. Hierin staan eisen en aanbevelingen voor onder meer parkeerterreinen en parkeergarages. De NEN 2443 belicht een brede waaier aan onderwerpen, denk aan maatvoering parkeervakken, belichting, brandveiligheid en dus ook parkeergarage ventilatie. Goed om te weten: de NEN 2443-norm is geen Programma van Eisen, maar vermeldt de minimale eisen waaraan voldaan moet worden. Bij het adviseren over en ontwerpen van parkeergarage ventilatie wordt de NEN 2443 nadrukkelijk meegenomen, maar bij Interduct gaan we nog een stap verder. Met voldoen aan het minimale kun je immers nooit het maximale behalen.

Advies en ontwerp ventilatie garage

Interduct levert landelijk ventilatieoplossingen voor bedrijven, instellingen, overheden, corporaties en VvE’s. We zijn merkonafhankelijk en leveren altijd maatwerk, want iedere situatie vraagt om de juiste ventilatie. We hebben ook ruimschoots ervaring met parkeergarage ventilatie. Daarbij adviseren en ontwerpen we ventilatiesystemen die niet alleen aan de NEN 2443 voldoen, maar ook ingericht zijn op duurzaam gebruik. Voor het ontwerpen en monteren van parkeergarage ventilatie werken we samen met betrouwbare partners die hierin zijn gespecialiseerd. Parkeergarage ventilatie is namelijk een aparte discipline binnen de ventilatietechniek en dat vraagt om specifieke expertise. Samen met onze partners kunnen we dus ook in parkeergarage ventilatie volledig ontzorgen met kwalitatieve oplossingen.

Meer weten over ventilatie garage?

Bent u op zoek naar parkeergarage ventilatie? Of het nu gaat om een openbare parkeervoorziening of ventilatie parkeergarage voor appartementencomplex, Interduct is de juiste partij voor ventilatie advies. Voor elke vraag bieden we een passende oplossing, waarbij professionele kwaliteit altijd verzekerd is. Neem contact op voor meer informatie.

Tip! Interduct levert ook ventilatieoplossingen voor bedrijven, instellingen en de industrie. Wilt u mechanische ventilatie laten plaatsen, of zoekt u een betrouwbare partij voor onderhoud van uw ventilatiesysteem? Interduct ontzorgt en houdt het binnenklimaat gezond.

Contact

Neem contact op met Interduct

Het formulier is succesvol verzonden.

Wij nemen spoedig contact met u op.