20211125-wien-weert-pro-light-lq-010.jpg
Blogs

Ventilatie-eisen horeca: dit moet u weten

Blog
  • 28 februari 2024
  • Leestijd: 2 min
Voor het exploiteren van een horecabedrijf moet u in Nederland aan diverse wetten en regels voldoen. Denk aan bouwkundige randvoorwaarden en praktische voorzieningen, maar ook aan ventilatie. Wat zijn de richtlijnen rondom ventilatie in de horeca? En hoe kunt u horecaventilatie berekenen? In dit blogartikel leggen we het kort en bondig uit.

Ventilatie-eisen Bouwbesluit

Soms bereikt ons de vraag: is ventilatie verplicht in de horeca? Het antwoord is glashelder: ja, ventilatie is verplicht. En dat geldt voor alle ruimtes waar gasten verblijven. Die verplichting is er niet voor niets, want goede horecaventilatie is essentieel om het binnenklimaat gezond te houden. Horecaventilatie moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de hoeveelheid verse lucht die per uur moet worden aan- en afgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of exploitant van de horecagelegenheid om ervoor te zorgen dat de ventilatie op orde is en aan de wettelijke eisen voldoet.

Ventilatie en de Alcoholwet

In de Alcoholwet staat dat de CO2-concentratie in horecagelegenheden waar alcohol wordt aangeboden niet hoger mag zijn dan 1200 ppm (parts per million). Dit geldt alleen voor ruimtes waarin mensen langer dan 30 minuten verblijven, zoals cafés en restaurants. Dat heeft een reden: bij een te hoge concentratie CO2 wordt de luchtkwaliteit slechter, raken mensen sneller vermoeid, kunnen er klachten als hoofdpijn ontstaan en worden infectieziektes sneller overgedragen (denk aan verkoudheid).

Ventilatiesysteem horeca

Het Bouwbesluit maakt voor horecaventilatie onderscheid tussen onder meer bestaande bouw en nieuwbouw. Ook zijn er specifieke normen voor verblijfsruimtes met verschillende aantallen personen:

  • Op basis van het Bouwbesluit is de luchtverversingscapaciteit, uitgaande van 100 personen, voor bestaande bouw gesteld op 212 dm3/s/pers (100 personen x 2,12 dm3/s/pers)

  • Voor nieuwbouw is vereist dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt en is de luchtverversingscapaciteit 400 dm3/s/pers (100 personen x 4 dm3/s/pers)

Het is sterk aan te bevelen om bij het ontwerp en de inrichting van de horecagelegenheid al rekening te houden met de ventilatie-eisen, maar ook met de praktische mogelijkheden die het pand te bieden heeft. Dan voldoet het ventilatiesysteem niet alleen aan de richtlijnen, maar werkt deze ook zo efficiënt mogelijk.

Let op: De regelgeving wijzigt naar verwachting per 1 juli 2024. Om het Bouwbesluit in lijn te brengen met de regeling in de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19 (TRM) wordt als ‘bodemeis’ opgenomen dat de ventilatie ten minste 3,8 dm³/s per m² vloeroppervlakte moet zijn. Ook moet de lucht mechanisch worden aan- en afgevoerd. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe bijeenkomstfuncties waar alcohol wordt geschonken.

Advies horecaventilatie

Een belangrijke graadmeter voor het succes van een horecaonderneming is het comfort dat gasten ervaren. Hoe langer ze blijven, hoe meer ze immers zullen spenderen. Een goede luchtkwaliteit draagt daaraan bij. Alle reden dus om aandacht te besteden aan de geldende eisen voor horecaventilatie. Heeft u behoefte aan advies in relatie tot een energiezuinig ventilatiesysteem voor uw horecaonderneming? Schakel dan een specialist in. Interduct heeft veertig jaar ervaring met het ontwerpen, installeren en onderhouden van ventilatiesystemen voor horecabedrijven. Neem contact op en ontdek hoe wij duurzame ventilatiesystemen realiseren.

Wilt u meer weten over ventilatie in een kantooromgeving? Lees dan ons artikel: ventilatie-eisen kantoor.

Contact

Neem contact op met Interduct

Het formulier is succesvol verzonden.

Wij nemen spoedig contact met u op.