interduct_interflow_ahf_8661.jpg
Blogs

Leren ventileren

Blog
  • 31 maart 2022
  • Leestijd: 2 min
De krantenkoppen over ventilatie op scholen zijn maar op een manier te interpreteren: het is niet op orde. Met de pandemie als aanleiding is grondig werk gemaakt van het in kaart krijgen van de zwakke scholen op het gebied van verse lucht. Heel goed dat dit wordt aangepakt, met uiteindelijk een enorme bijvangst: beter ventileren = beter concentreren.

Het hoe, wat en waarom

Het verversen van lucht is even belangrijk als het filteren van drinkwater. Het heeft direct effect op de algehele gezondheid, verspreiding van heersende virussen èn op het functioneren van het brein. Om die redenen kun je niet vroeg genoeg het hoe, wat, waarom van ventileren leren.

Voor kinderen in het basisonderwijs is een lespakket beschikbaar zodat ze zich bewust worden van de kracht van verse lucht en begrijpen hoe je ventileert. Het is een interactief pakket met een proefje, een game en handvatten voor dagelijkse routine. Scholen kunnen gratis het lespakket aanvragen via deze link. Inmiddels zijn er meer dan 1.000 pakketten gedownload.

De cijfers

Aangezien kinderen en jongeren het grootste deel van de dag op school zijn, is het wenselijk dat er aandacht is voor de luchtkwaliteit in klaslokalen. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs blijkt dat op meer dan een kwart van de scholen de ventilatie te wensen over laat*. Zeker een half miljoen leerlingen en onderwijzend personeel ondervinden daar dagelijks last van.

Ruim 600 scholen hebben in 2021 budget gekregen vanuit het ministerie om het binnenklimaat te verbeteren. Het daaraan besteedde bedrag van 365 miljoen euro valt bijna in het niet bij de 1,6 miljard euro** die nog nodig is om alle scholen van Nederland te voorzien van goede ventilatie. Scholen zijn daar primair zelf verantwoordelijk voor.

CO2 meters

Een eerste stap naar een gezond binnenklimaat is monitoren wat de CO2 waarden zijn in een ruimte. Sinds februari 2022 zijn CO2 meters verplicht in alle klaslokalen op basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Een CO2 meter meet de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, uitgedrukt in PPM (parts per million). Aan de hand van de CO2 waarden in een ruimte kan er actie worden ondernomen. Bij een waarde van 800 of hoger is het noodzakelijk dat er beter wordt geventileerd in de ruimte. Bij een PPM van 1200 en hoger ontstaan er gezondheidsklachten. Meten = weten.

Gezonde generaties

Interduct werkt graag mee aan het project ‘Leren ventileren’. We willen ons aandeel nemen in het zorgdragen voor gezonde generaties. Jongeren brengen aanzienlijk veel tijd binnen door. Dan is het extra van belang dat ze constant toegang hebben tot verse lucht. Het is een sleutel in hun ontwikkeling.

* rapportage augustus 2021
** onderzoek van het ministerie van Onderwijs

Contact

Neem contact op met Interduct

Het formulier is succesvol verzonden.

Wij nemen spoedig contact met u op.